KONTAKT

KLIJANAC I PUP / PAN, UDRUGA ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

Ulica Stjepana Radića 12, 47 000 Karlovac
tel: 047 614 063
mob: 095 908 35 78
ŽIRO RAČUN: Karlovačka banka d.d.,
IBAN: HR1124000081107214313

Klijanac i Pup: www.klijanac-i-pup.org
Facebook/Instagram: Klijanac i Pup
Email: info@klijanac-pup.org