Pridruži se Klijancu i Pupu u stvaranju rasadnika dobre volje u kojem zajedno stječemo znanja i vještine povezujući se s prirodom.

klijanac_i_pup

ŠUMSKA ŠKOLA

ŠUMU UPOZNAJ I SNAĐI SE ISTRAŽUJUĆI: učenje o prirodi za djecu i roditelje kroz ciklus radionica, igara i izazova.
UZ IGRU I VEDRINU TU O PRIRODI UČI: tematska, edukativna i kreativna igraonica za djecu uzrasta od 5 do 10 godina.
OD STAROG NEŠTO NOVO IZRADI, SAZNAJ KAKO SE, ŠTO I GDJE S LJUBAVLJU SADI: radionice, sekcije i tečajevi (permakultura, vrtlarenje, šivanje i sl.) za djecu i odrasle

SIJEČANJ KOD KLIJANCA I PUPA

Nova godina, nove odluke – odaberite usluge Klijanca i Pupa, živite pozitivne vrijednosti! U siječnju možete početi: Informacije i prijave za sve naše usluge i programe dostupne su na info@klijanac-pup.org

NAPRAVI SAM – MALE RUKE, VELIKA DJELA

Vrijeme je za zelene vještine! Klijanac i Pup u rasadnik dobre volje donose alate, ponešto za popravak i puno ideja za prepravke i izradu novih, korisnih i zabavnih stvari. Radionice

ŠIV ŠAVIĆ UPISUJE NOVE POLAZNIKE

Vrijeme je za zelene vještine! Vještine krojenja, šivanja, popravaka i prepravaka učimo koristeći se rabljenim tekstilom od kojeg izrađujemo nove i korisne ukrasne, uporabne i odjevne predmete. Radionice za početnike

Oni su Klijanac i Pup – jedan raste iz tla, drugi na stablu/stabljici. Pridruži im se u stvaranju rasadnika dobre volje. Znanja, vještine i povezanost sa živim svijetom izdanci su koje dobivate, a na vama je da ih s dobrom voljom čuvate i nosite kroz život.

Klijanac i Pup skup su društveno-poduzetničkih usluga udruge Eko Pan koja dvadeset godina kontinuirano i aktivno informira, educira i potiče građanski aktivizam u području očuvanja okoliša i prirode. Usluge koje udruga razvija namijenjene su djeci i odraslima a svrha im je kroz praksu učenja, boravka u prirodi i stjecanja korisnih vještina poticati dublje razumijevanje i svjesnu brigu o živom svijetu oko nas.
Odabirom usluga Klijanac i Pup podržavate razvoj malog društvenog poduzeća te pomažete rad udruge, servisa Zeleni telefon, Eko knjižnice igračaka, Bibliopana, kampanja za očuvanje kopnenih voda, edukacija o otpadu, programa razvoja permakulture u zajednici te omogućujete male građanske akcije održavanja i uređenja okoliša.